Vand apartament 3 camere semidecomandat situat in bd. Dinicu Golescu. Bloc reabilitat termic, fara risc seismic (verificabil pe situl PMB),imbunatatiri. Pret 75.000 euro neg.